Bernt Hansens Eftf. as - Sommarøy - utleie av rom

bernt@bhe.no         Hamneveien 17,  Sommarøy                               © BHS 2013